มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดเลย เปิดรับสมัครนักศึกษาค่าใช้จ่ายในการศึกษา
สนใจติดต่อ  ดร.มงคลราช ศิริสม โทร 081-7188575,083-4178229
หรือ ผอ.สุรศักดิ์ ศักดิ์วังปลา โทร 085-7142200,084-9505044

 

* หมายเหุต สมัครศูนย์บริการการศึกษาใหน สอบศูนย์นั้น

เรียน ออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถผ่อนจ่ายชำระเป็นรายเดือนได้

  

วิธีเข้าเรียนผ่านเครือข่าย